หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์ และแสดงความยินดีกับอ.สุธนา สิริธนดีพันธ์
“จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์ และแสดงความยินดีกับอ.สุธนา สิริธนดีพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 15:48:35

15 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กล่าวเปิดงาน “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์ และแสดงความยินดีกับอ.สุธนา สิริธนดีพันธ์ ในโอกาสที่ได้บรรจุเข้ารับราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร จัดงานโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา