หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพ(ร)ะครูสร้างคน #ค่าย๘”
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพ(ร)ะครูสร้างคน #ค่าย๘”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-17 10:50:54


เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2567 นายกำชัย ประสงค์ และ นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพ(ร)ะครูสร้างคน #ค่าย๘” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ