หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 10:34:19

19 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิการยน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา