หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแสดงผลงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ในรายวิชา การศึกษาเอกเทศทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแสดงผลงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ในรายวิชา การศึกษาเอกเทศทางสังคมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 10:49:32

20 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแสดงผลงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ในรายวิชา การศึกษาเอกเทศทางสังคมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 ชิ้นงาน ในงาน "นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา" ในวันอังคารที่ 20 พ.ย.61 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ลานบ้านครู