หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 11:18:41

20 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1124