หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการ เดินทางไปประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ เดินทางไปประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 11:34:34

วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ เดินทางไปประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการวิชาการร่วมกับ ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม ในการพัฒนาผู้เรียนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น