หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์กระทงดอกบัว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์กระทงดอกบัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 14:07:57

22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์กระทงดอกบัว ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา