หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (วันที่ 4) การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิการยน 2562 (แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา)
(วันที่ 4) การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิการยน 2562 (แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 14:29:27

22 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 4) การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิการยน 2562 (แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา) ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา