หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
โครงการเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 14:43:50

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เป็นประธานประชุมเตรียมการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการกับหัวหน้าโครงการ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ Mini conference ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นเวทีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ก.พ. 2562