หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาศิษย์เก่า ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาศิษย์เก่า ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-10-12 10:50:36

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายสหรัฐ  ลักษณะสุต (ได้รับรางวัลชนะเลิศ)  สาขาวิชาภาษาไทย นายจตุรงค์ ชัยพัฒน์ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)  และสาขาวิชาคณิตศาสตร์นายวิชา เตือนวีระเดช (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) ในการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ