หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จัดโครงการ"สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง"
โรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จัดโครงการ"สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 14:56:37

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล และนักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกับโรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จัดโครงการ"สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง"