หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางนพมาศสุโขทัยประจำปี 2561 (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) - รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน - รางวัลแต่งกายงาม
นางนพมาศสุโขทัยประจำปี 2561 (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) - รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน - รางวัลแต่งกายงาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 15:09:40

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนางสาวปพิชญา กฤษวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้รับตำแหน่ง นางนพมาศสุโขทัยประจำปี 2561 (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
- รางวัลแต่งกายงาม