หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เส้นทางความคิดและประสบการณ์จากไส้เดือนตาบอดฯ สู่พุทธศักราชอังดงฯ”
“เส้นทางความคิดและประสบการณ์จากไส้เดือนตาบอดฯ สู่พุทธศักราชอังดงฯ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-26 11:06:50

นักเขียนซีไรต์สองสมัยมาร่วมเสวนากับนักศึกษาครูภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากคุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลวรรณกรรมซีไรต์สองสมัย ปี 2558 และปีล่าสุด 2561 มาร่วมเสวนากับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “เส้นทางความคิดและประสบการณ์จากไส้เดือนตาบอดฯ สู่พุทธศักราชอังดงฯ” ในวันที่ 23 พ.ย. 2561 ณ ห้อง 1137 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา