หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกับกองนโยบายและแผนจัดการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมกับกองนโยบายและแผนจัดการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-26 11:34:31

วันที่ 22 พ.ย. 61รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผนจัดการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม