หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา”
“เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 09:48:56

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้จัดโครงการ “เตรียมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม อ. เมือง จ. ระนอง ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 

นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชยศ จำปาหวาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์