หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี"
"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 11:15:04

วันที่ 17-18 ธ.ค.61 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ และคณะทำงานของคณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี" ณ โรงเรียนบ้านปากดง และโรงเรียนบ้านหนองสว่าง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี