หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-15 09:52:30

วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา