หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 09:58:17


วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะและเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ทองสำริต และ นางทรายทอง ตรีสัตยกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet