หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-02 14:15:07

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีในพิธีดังกล่าวยังมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผู้บริหาร สื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอีกด้วย