หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560"
“รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-07 14:05:00

26 ธ.ค.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รับมอบ“รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา