หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5
อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 15:27:30


เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 2) โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3) โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบัง 4) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และ 5) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ