หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-17 16:13:06

16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค 4.0" โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน 1.อาจารย์วิรุจนา ประสารทรัพย์ 2.Mr.Michael Bond Headlee 3.อาจารย์ Abigail Melad Essien ณ ห้องเรียน 1137 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา