หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-08 14:18:36

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 3