หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 8 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดงานสวัสดีปีใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะครุศาสตร์
8 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดงานสวัสดีปีใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-14 12:36:10

8 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดงานสวัสดีปีใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะครุศาสตร์