หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชันกลอนสด (ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล) จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชันกลอนสด (ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล) จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-01 10:45:05


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย

1. นายตะวัน ผิวทองงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 5
2. นางสาวชมพูนุช สุขอุ่นพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
2. นางสาวกิ่งฟ้า ส้มเขียวหวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายกิตติพงศ์ กิจสมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชันกลอนสด (ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล) จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์เบญจพร ไพรศร เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม