หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ เจิมกระโทก ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา " ประจำปีพุทธศักราช 2565 "
คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ เจิมกระโทก ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา " ประจำปีพุทธศักราช 2565 "

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-29 10:07:06


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ  นายธนวัฒน์ เจิมกระโทก ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา " ประจำปีพุทธศักราช 2565 "  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ถ่ายภาพ/รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว