หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "จัดโครงการบริการวิชาการ"
"จัดโครงการบริการวิชาการ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-29 10:16:08

วันที่ 23-24 ม.ค.2562 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการบริการวิชาการ"การส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี ณ ร.ร.บ้านงิ้วมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี