หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningbo Childhood Education College ประเทศจีน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningbo Childhood Education College ประเทศจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-24 14:56:50


เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2567 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningbo Childhood Education College  ประเทศจีน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 คน โดยมี ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์ธิติกาญจน์  ฐิติโสภณศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยศาตราจารย์สิริมณี บรรจง และอาจารย์ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ดูแลนักศึกษา