หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)
โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-29 10:36:30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านตะวันจาก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12 มกราคม -16 กุมภาพันธ์ 2562