หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 15:36:20

ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประชุมงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ 2) ดร.กมลชนก แสนเมือง 3) ดร.ทิวาพร ทาวะรมย์ และ 4) ธีรัชพล คำสะอาด  จัดโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา