หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-15 10:28:29

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี