หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-31 09:55:34

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อารยา ลี จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562