หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม
"โครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-31 11:01:18

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม" ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นำทีมโดย อาจารย์กรกมล ชูช่วย และอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา