หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายอมรเทพ เปรมพลับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เข้าคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567
นายอมรเทพ เปรมพลับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เข้าคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-03-25 14:20:33


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอมรเทพ  เปรมพลับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้้นปีที่ 3  เข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อเสนอชื่อรับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา