หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 13:50:59


คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 “The 2019 International Academic Multidiscliplinary Reseach Conferrence” จัดการประชุมโดย ICBTS Conference Center และ The International Journal on Business Tourism and Applies Science ณ กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2562  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัยจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.สิริมณี บรรจง, ผศ.สุพรรณวดี ไวยรูป, ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส, ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย, อ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, อ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์, อ.ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช  อ.วีรพจน์ รัตนวาร และ อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล