หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวนักศึกษาฝึกวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนราชบพิธ
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวนักศึกษาฝึกวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนราชบพิธ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-06 11:39:23


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งตัวนักศึกษาฝึกวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนราชบพิธ