หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคม
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-06 11:42:31


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต ได่แก่ นายทักษ์ดนัย พันธ์ศิริ และนางสาวอิศรา สุทธิชี ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคม