หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-10-03 10:30:52


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนรวมของเด็กและเยาวชน ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน


ถ่ายภาพ: มนัสนันท์ เวียงสมุทร
รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว