หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดงาน OPEN HOUSE ประจำปี 2565
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดงาน OPEN HOUSE ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-06 11:53:56


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Open House ประจำปี 2565  โดยมี อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31