หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-06 11:58:05


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี