หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.กรกมล ชู​ช่วย​ อาจารย์​ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์​ทั่วไป คณะครุศาสตร์​เข้าร่วมสังเกต​การณ์​การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต​
ผศ.กรกมล ชู​ช่วย​ อาจารย์​ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์​ทั่วไป คณะครุศาสตร์​เข้าร่วมสังเกต​การณ์​การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต​

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:48:57

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์