หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของชุมชนในกรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อ.ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของชุมชนในกรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-06 12:04:46


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณะวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล  อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ อาจารย์มาลัย   ประดับศรี อาจารย์ช่อเอื้อง  อุทิตะสาร และ อาจารย์ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์ ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของชุมชนในกรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก นายนนทวัฒน์ ยังวัฒนา นายก อบต.ปลายโพงพาง และ ว่าที่พันตรีจิรวัฒน์ อินทะแสน ปลัด อบต.ปลายโพงพาง ให้การต้อนรับ