หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 09:59:26


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร