หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:57:35

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4