หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 09:26:49

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และอ.ดร.ทัศนีย์ เสรษฐพงษ์ อ.ฤทัยวรรณ ปานชา และอ.ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก ได้เศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม โดยมีท่านเจ้าคุณวิสุทธิวราภรณ์ เป็นผู้นำบรรยาย และศึกษากลอน โคลงกลบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลารามวรมหาวิหาร