หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-14 12:08:58

26 ธันวาคม 2562 รองศราสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวาดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมีรองศราสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิจัย อธิการบดี กล่าวอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา