หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-02-27 15:06:28

วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้ารับเกียรติบัตร จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี

โดยได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้

1) นางสาวกุลสตรี มันทิกะ ได้รับรางวัลเหรียญทอดแดง การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น

2) นางสาวพุทธรักษา อุ่นแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น

3) นายธีรโชติ การสี ได้รับรางวัลชมเชย การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทกวีนิพนธ์

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31