หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-02-27 16:49:21

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้ารับเกียรติบัตร จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี

ด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Calendrier de L'Avent DIY Contest จัดโดย Bonjour France ณ ลาน Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศ(ได้รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท) ชื่อผลงาน Memorable Christmas (คริสต์มาสในความทรงจำ) โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้

1) นางสาวอารยา นำตานี

2) นางสาวพลอยไพลิน ขนุนทอง

3) นางสาววณิชยา ถาวรานุรักษ์

4) นางสาวศุภิศชีวา ทหารไทย

5) นางสาวฐิติชญา ทองมั่นคง

6) นางสาวกัญญาวีร์ ใจมั่น

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31