หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับรางวัล Asean International Award ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับรางวัล Asean International Award ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-12-01 10:37:08


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล Asean International Award ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 "Asean International Youth Excellence Award เยาวชนผู้มีความเป็นเลิศระดับอาเซี่ยนสู่สากล" สาขาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ในอาเซี่ยนสู่สากล ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ