หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:40:28


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร